F-faktor dijeta

Reč "dijeta" je izgubila sve pozitivne konotacije i povezana je samo sa ograničenjima.