Jednog dana u decembru - Džozi Silver

Dvoje ljudi. Deset prilika. Jedna nezaboravna ljubavna priča.