Bogatstvo na kineski način – Kevin Kvan

Kako je to kad saznaš da ti je otac bogat ne kao Krez - već kao Kinez?