Klub radosti i sreće - Ejmi Tan

Godine 1949, četiri kineske imigrantkinje formiraju u San Francisku Klub radosti i sreće.