Chanel laboratorije biće otvorene u septembru za izložbu „La Beauté Se Cultive“

Rajski vrtovi u Parizu...