Stare, dobre starke

Starke su nastale početkom 20.veka u Americi. Namenjene su bile isključivo košarkasima.