Adel kreće na fakultet

Pevačica pravi veliki zaokret u karijeri.