Kako je Ana Ivanović uspela da jedan par čizama ukombinuje u 7 različitih autfita?

...i koji je model čizama u pitanju?