Matching Outfits: Lili Kolins u šetnji s mužem

Par koji je uspeo da uskladi i karaktere i odeću.