Inspiracija – Dinamika pruga

Haljine od trikotaže sa geometrijskom igrom linija uvek deluju atraktivno i dinamično.