Brus Vilis gubi pamćenje

Glumac se bori sa početnik stadijumom demencije, zbog čega mu je sve teže da glumi