Emili u Parizu: Šta ćemo videti u drugoj sezoni?

Puno smo govorili o seriji „Emili u Parizu“.