Kako dolazi do seksualne hemije i da li je ona važna

Naučni dokazi koji pomažu u pokretanju snažnije reakcije.