Moderan pristup traganju za srodnom dušom

Kako se pronalazi srodna duša u 21. veku?