Kojom bojom ćete vi obojiti ovo leto?

Koja je vaša boja ovog leta?