Nove tendencije u sferi nege

Trend ekološke osvešćenosti, briga za opstanak planete i korišćenje prirodnih resursa se odražava i na beauty industriju.