Razgovor o seksu sa detetom – kad i kako?

Razgovor na temu seksa u velikom broju porodica predstavlja tabu temu.