Sijena Miler o raskidu veridbe, javnom poniženju i sadašnjem dečku

Glumica novu seriju i nikad bolje nije izgledala.