Kako Pluton u Vodoliji utiče na sve nas

Ludilo zdravlja, kako fizičkog tako i mentalnog, možda najbolje opisuje kolektivnu temu vremena u kome živimo. Želja za promenom postala je instinktivna, a da bismo se zaista promenili potreban nam je upravo onaj deo koji sami od sebe skrivamo: doza psihotičnog, kriptičnog, liminalnog ili naprosto, neizrecivog dela nas samih. Kako ova godina beleži prelazak planete našeg ludila, Plutona, u znak Vodolije prema zapadnom sistemu merenja, naše kolektivno nesvesne teme, primalna agresija, razvojne i šok traume, ali i kapacitet da kroz iste rastemo u nešto gotovo umetnički, promeniće način na koji prodiru u našu svest. Prema vedskoj astrologji, Pluton se još uvek nalazi u Jarcu i to u lunarnoj kući Uttara Ashadha koja označava pobedu, pa će prizma nakšatri, odnosno lunarnih kuća, svojom mitologijom dati još dublje uvide u to kakve promene možemo očekivati. Ne brinite, jer u koji god sistem da verujete, vladar oba znaka u vedskom sistemu je Saturn, planeta karme, dok će nam sistem nakšatri pomoći da svoje plutonske dubine što dublje razumemo i opismenimo.

Što su planete dalje, to imaju i dublje i skrivenije delovanje na nas. Pluton je naše nuklearno, nevidljivo, kožno Ja koje nam se uglavnom obraća telesnim. Potreba da se zaštitimo, očuvamo svoje blagostanje, te osetimo moć, često su odgovori na doživljaj potpune nemoći koju bismo osetili kada bismo dozvolili da “ništa” u nama počne da govori. Ranjivost se kao kapacitet da osećamo autentnično odomaćila u našem diskursu, dok fragilnost, kapacitet da se osećamo celovito, predstavlja možda i najbolju reč koja objašnjava svojstva plutonskog u nama. Kada smo vulnerabili, doživljavamo da je u redu da osećamo i negativne emocije, a kada smo fragilni, sopstvene napuklosti upotrebljavamo u službu celovitosti. I baš kao na pakovanjima za staklene ambalaže: “Lomljivo, ne diraj”, ovo pravilo možemo transponovati u imperativ da najfragilnije delove sebe možemo dodirivati samo u situacijama potpunog poverenja. Pluton označava polje Škorpije i svega onoga što u životu ne možemo izbeći: seks, smrt i porez. Sve tri stvari su nezamislive bez značajnih drugih, pa je rad na plutonskim temama uvek i rad na produvljivanju poverenja u najintimnije odnose.Ne čudi da su stid i sram emocije na kojima mnogi od nas rade čitav odrasli život, a poniru upravo iz ovog polja, gde samo jednom poniženi, često sa sobom dugo nosimo osećanje posramljenosti. Na sreću, ovo je ujedno i polje u kome stičemo najveću moć, da snagom uma kontrolišemo priliv nepoželjnih emocija, a da igradnjom poverenja prestanemo da se plašimo poniženja.

Pluton nas uči da učimo iz lične istorije, dok njegovo kretanje kroz istoriju predstavlja najbolji način da otkrijemo koje će nam teme u ovom ciklusu doneti. Kada se poslednji put nalazio u lunarnoj kući pobede, Uttara Ashadha, od 1772. pa u narednih nekoliko godina, svet je svedočio opštom potrebom za slobodom, nezavisnošću i odvojenošću od sistema kao nečega što nas kontroliše. Filozofska klima uticala je na to da ljudi aktiviraju slobodnu volju, pa su radovi Voltera i Rusoa rodili i kolektivne uvide o važnosti borbe za slobodu i ljudskih prava. Pitajući sebe da li moć pripada samo odabranima, motivisali su druge da kontrolu uzmu u svoje ruke, dok je ženska misao počela da kreira svet koji ne pripada samo muškarcima. Na plutonski moćan način, nezavisnost žena postala je tema epohe. Tada samo spisateljica, a danas i jedna od rodonačelnica feminizma, Meri Vulstonkraft, objavila je delo “Odbrana prava žena”, koje se smatra jednim od ključnih u istoriji feminizma. Dela Markiza De Sada koja su i tada bila kontroverzna, i dan danas tabuiziraju svojim okultnim predlogom da nasilje i seksualnost imaju svoje zajedničke delove. Eksplicitni prikazi seksa zahvaljući njegovim delima postali su i svesna tema u kolektivu, dok su njegova dubinska preispitivanje morala i dan danas motivacija za preispitivanje “očaravajuće” desadovske ljubavi.

Možda najbliže razumevanju plutonskih, duboko nesvesnih sila u nama, doveo nas je austrijski lekar Franc Mesmer koji je razvio teoriju “animalnog magneta”, tvrdeći da ljudi imaju duboku unutrašnju energiju koja predstavlja saveznika za lečenje bolesti. Kao i mnoge napredne ideje, i njegove su u datom trenutku bile neprihvatljive, ali su postale kapitalne za kasniji razvoj psihologije i kulture samoisceljenja. Pojam “samoopredeljenja”, odnosno potrebe čoveka da bude samomotivisan i nezavisan od velikih sistema i narativa, provejavao je kroz mnoge književne i muzičke tokove. Bunt protiv loših radnih uslova postajalo je socijalni trend, pa se u ovom periodu može očekivati još jedan sloj dubljeg poniranja u individualnost, ali i borba za neku novu radničku nezavisnost.

Uttara Ashada u kojoj nam dolazi Pluton vezuje se i za osvajanje novih teritorija, pa su teme vezane za kolonijalizam i otpor prema istom, kao i Džejms Kukovo istraživanje Pacifika i invencija u letenju, označile duh vremena okrenut ka uzbuđenju koje nosi pohod u novo. Novi avanturizam i potreba da se još dublje istraže unutrašnji i spoljni svet, očekivani su trendovi u najnovijoj iteraciji Plutona koji će nas motivisati da autoritet pronalazimo u sebi samima, na bilo kom meridijanu da se nalazimo.

Da su na putu i neke nove teorije o svetskom poretku, svedoči i koincidencija sa osnivanjem Iluminata 1776. godine. Ova plutonski tajna organizacija imala je svetao cilj – promovisanje prosvetiteljskih ideja – dok je korišćenje pseudonima i obavljanje rituala u tajnosti sjajna refleksija plutonske skrivenosti hijerarhija moći.

Kako Saturn koji u vedskoj astrologiji vlada sistemima, uređivanja, dodavanjem simbolike transformativeg plutona, dobijamo i simboliku promene na sistemskom nivou, od obrazovanja, preko politike i socio-ekonomskih sfera. Luteranska, kao i misao Jana Kalvina, uticale su na reviziju odnosa prema crkvi, a klima reformacije insistirala je da se do spasenja dolazi verom, a ne delima, te da je pokajanje dovoljno za oprost, a ne novčana sredstva. Sve veći naglasak stavljao se na individualna prava i odgovornosti, pa u ovom plutonovom ciklusu možemo očekivati proliferaciju modela mišljenja koji promovišu individualne slobode i različitosti. Kada spojimo polja Saturna i značenje Plutona, dobijamo promene na nuklearnom nivou, a upravo one koje se tiču našeg sistema funcionsanja i zato se oslobodimo za sasvim nove verzije sebe, necenzurisane kolektivnim kanonima.

Jungijanski rečeno, svaka naša neuroza je pokusaj samoižlečenja. U kontekstu Plutona, svaka naša potreba da se promenimo, zaljubimo ili rastemo jesu projekcija naših skrivenih, plutonskih želja na svet. Kako Pluton u Uttara Ashadhi donosi kolektivnu potrebu za menjanjem sistema vrednosti, važno je da preispitamo da su naše male i velike pobune prema ljudima ili korporativnim sistemima ujedno i projekcija želje da promenimo sopstvenu hijerarhiju ličnosti i postanemo buntovnici sa razlogom. Menjaćemo sisteme kojima želimo da se obrazujemo, isceljujemo, lečimo i verujemo i zato je važno da upoznamo mesto najvećeg primalnog straha u nama, jer kada ga oslobodimo, on postaje kreativnost.

Tekst: Dušan Jurić

Ilustracije: Ope Stylestar, Koristeći Midjourney