Dream for Change – Dior lansira obrazovnu platformu za liderstvo i ravnopravnost polova

Početak – 9. juna!

Dior je lansirao digitalnu edukativnu platformu o liderstvu i rodnoj ravnopravnosti žena. 15 kurseva će se fokusirati na 4 osnovne vrednosti: autonomija, inkluzivnost, kreativnost i održivost. Predavanja može pohađati 500 studenata. Kurseve će predavati nastavnici iz prestižnih škola Saint Martins, Bocconi, HEC i Centrale Supélec.

Program počinje 9. juna i trajaće godinu dana.

„Danas, više nego ikad, moramo graditi budućnost u kojoj ćemo biti pošteni i odgovorni, dozvoljavajući mladoj generaciji, bez obzira na pol, poreklo ili socijalni status, da postanu talenti sutrašnjice“, komentarisao je predsednik i izvršni direktor Christian Diora, Beccari.

Nakon slušanja kurseva, studenti će dobiti priliku da kreiraju sopstveni projekat u sklopu inicijative Dream for Change.