Prada će podržati istraživački projekat o koronavirusu

Prada Group je 27. aprila obavestila da će finansijski podržati projekat “Proteggimi” koji sprovodi bolnica San Raffaele u Milanu.

Cilj ove inicijative je da se ispitaju razlike u efektima COVID-19 na muškarce i žene, a takođe odražava Pradina istraživačka stanovišta i interese koji su usmereni na razvijanje dijaloga između neurologije i kulture. Tokom istraživanja ustanovljeno je da ovaj virus uglavnom pogađa muškarce. Prema najnovijim kliničkim podacima, muškarci čine 66% slučajeva smrti od koronavirusa u Italiji, što je jednako broju od 26 644 osobe.

Muškarci će takođe morati da se leče na odeljenju intenzivne nege, što je 82% od ukupnog broja hospitalizovanih u Lombardiji (jednoj od najugroženijih regija od širenja COVID-19). Prema istraživačima, hormoni, naročito testosteron, mogu delimično objasniti ovu neravnotežu.

Projekt Proteggimi, koji je razvila istraživačka bolnica San Raffaele u Milanu, a koordinirali su urolog i androlog profesorka Andrea Salonia, direktor Instituta za urološka istraživanja San Raffaelea i profesorka na Univerzitetu Vita Salute San Raffaele, imaće za cilj da objasni razlike u efektima COVID-19 na muškarce i žene i formiranje evropske epidemiološke baze podataka COVID-19, raščlanjene po polu. U projektu će učestvovati i razne istraživačke grupe iz Italije i čitave Evrope.

“Veoma je važno moći proučavati pojedinačne podatke za muškarce i žene, shvatiti da li je nivo testosterona povezan sa težinom bolesti i proceniti bilo kakav dugoročan efekat na sveukupno zdravlje muškaraca koji su se oporavili od virusa”, prokomentarisala je Andrea Salonia.