Kako da budete prisutna mama u životu svog deteta?

U svemu u životu je potrebno pronaći balans. Bez obzira da li ste majka jedne bebe, deteta školskog uzrasta, blizanaca, tinejdžera ili ispraćate svoje dete na fakutet, može biti veliki izazov pronalaženje ravnoteže između uloge roditelja, supruge, prijatelja i zaposlene osobe. Ako svemu tome dodate želju da pronađete vreme za sebe, neminovno je da se pitate kako da sve postignete. Ukoliko želite da budete mama koja je prisutna u životu svoje dece, obratite pažnju na redove koji slede jer vam otkrivamo kako da to postignete: