Kako da napravite moderan CV u 2023. godini?

CV (curriculum vitae) je dokument koji sumira vašu radnu istoriju, veštine i obrazovanje. To je u osnovi sažetak vašeg profesionalnog života i treba da vam pomogne da predstavite sebe u najboljem svetlu. Moderno koncipiran CV može da vam pomogne da se istaknete među drugim kandidatima i privučete pažnju poslodavca.

Kako izgleda moderan CV?

Moderan CV treba da bude pregledan, jasan i profesionalan. Uz to, trebalo bi da bude prilagođen industriji u kojoj se aplicira, ali i da prati trenutne trendove u dizajnu i tehnologiji, što uz CVMaker može jednostavno da se napravi.

Što se tiče samog izgleda modernog CV-a, dizajn treba da bude jednostavan i čitljiv, sa jasno definisanim sekcijama i čitljivom veličinom fonta. Dizajn sekcija treba da bude vizuelno privlačan. Uključivanje odgovarajućih vizuelnih elemenata, poput slika, grafikona, infografika ili animacija mogu da učine vaš CV zanimljivijim i izdvoje ga od ostalih. CV bi trebao da bude personalizovan za svaku prijavu za posao, prilagođen specifičnoj ulozi i industriji za koju se aplicira. Ako aplicirate za više poslova, napravite više verzija CV-a. Razmislite o potrebama posla i naglasite relevantne veštine, iskustva i dostignuća.

Koje informacije treba da sadrži CV?

1. Lični podaci, poput imena i prezimena, adrese, telefonskog broja, email adrese su obavezno na prvom mestu. Kako danas većina poslodavaca preferira da im se CV pošalje elektronski, možete da iskoristite tu priliku i uključite linkove ka vašim društvenim profilima, na primer LinkedIn, ili adresu bloga ili sajta koji vodite, u slučaju da je relevantno za posao. 

2. Sažetak karijere: Kratki sažetak vašeg profesionalnog iskustva, veština i ciljeva.

3. Radno iskustvo: Naziv poslodavca, radno mesto, razdoblje zaposlenja, glavne odgovornosti i dostignuća.

4. Obrazovanje: Naziv škole, studijski program, stepen, godina diplomiranja i ostale relevantne informacije.

5. Veštine: Popis vaših veština, uključujući jezičke, informatičke, tehničke, menadžmentske i druge veštine.

6. Aktivnosti i hobiji: Popis vaših aktivnosti i hobija koji bi mogli ukazati na vašu motivaciju, spremnost na timski rad i organizacijske sposobnosti.

7. Preporuke: Ako je moguće, uključite preporuke od prethodnih poslodavaca ili drugih osoba koje vas dobro poznaju.

Koji su tipovi CV-a i njihove prednosti?

Hronološki CV se fokusira na vremenski prikaz vašeg radnog iskustva, obrazovanja i drugih relevantnih informacija. Ovaj tip CV-a obično počinje sa vašim najnovijim radnim iskustvom i prati ga sve do vašeg prvog posla. Ovaj CV se najčešće koristi i preferira ga većina poslodavaca jer im omogućava da brzo pregledaju vaše radno iskustvo i karijeru.
Uz radno iskustvo, hronološki CV će uključiti i vaše obrazovanje, veštine, sertifikate, nagrade i druge bitne informacije.
Hronološki CV može da bude posebno koristan ako imate dugogodišnje radno iskustvo u istoj industriji i želite da naglasite svoj karijerni napredak, dostignuća i rast. 

Funkcionalni CV se fokusira na vaše veštine i kvalifikacije, umesto na hronološki prikaz vašeg radnog iskustva. To znači da se u funkcionalnom CV-u informacije organizuju prema vrsti veština, kao što su menadžerske i komunikacijske veštine, a ne prema radnom iskustvu.
U ovom CV-u, radno iskustvo se navodi u odvojenom delu, obično u skraćenoj formi. Ovaj tip CV-a je idealan kada imate nepovezano radno iskustvo, velike pauze u karijeri ili kada ste tek počeli da radite i nemate puno iskustva. Funkcionalni CV takođe može da bude koristan ako se prijavljujete za posao koji se razlikuje od vaše prethodne karijere ili ako želite da naglasite određene veštine koje nisu jasno vidljive iz vašeg radnog iskustva.

Kombinovani CV kombinuje elemente hronološkog i funkcionalnog CV-a. To znači da se u kombinovanom CV-u vaše radno iskustvo prikazuje hronološki, ali se istovremeno naglašavaju vaše ključne veštine i dostignuća koja se odnose na posao za koji se prijavljujete.
Ovaj CV je koristan kada imate kontinuirano radno iskustvo, ali želite da istaknete određene veštine koje se ne bi jasno videle iz vašeg hronološkog popisa radnog iskustva. Ovaj tip CV-a takođe može biti koristan za naglašavanje razdoblja u kojima ste stekli važna iskustva koja se odnose na posao za koji se prijavljujete.

Koja je uloga motivacionog pisma?

Motivaciono pismo omogućava vam da naglasite svoje veštine, iskustvo i dostignuća relevantna za poziciju za koju se prijavljuje. Pismo vam takođe pomaže da izrazite svoj entuzijazam i motivaciju za rad u određenoj firmi i poziciji.

Na vrhu pisma treba da stoje vaše kontakt informacije. Takođe uključite i adresu firme i ime osobe zadužene za zapošljavanje. 
Uvodni pasus služi za predstavljanje, gde ćete reći kako se zovete, na koju se poziciju prijavljujete i kako ste saznali za poziciju.
U drugom pasusu trea da naglasite svoje kvalifikacije.
Nakon toga, objasnite svoju motivaciju za rad u preduzeću i zašto želite da se prijavite za tu poziciju.
Na kraju, zahvalite se poslodavcu na razmatranju vaše prijave i pozovite ih da vas kontaktiraju ako imaju bilo kakva pitanja ili žele dodatne informacije.

Motivaciono pismo nije uvek obvezno, ali je dobra praksa poslati ga uz CV, posebno ako želite da istaknete svoje kvalifikacije i motivaciju. Motivaciono pismo može biti ključno u procesu zapošljavanja, jer vam omogućava da se razlikujete od drugih kandidata i pokažete vašu posvećenost i zainteresovanost za posao.

Važno je da vaš CV bude moderan jer poslodavci žele da vide kandidatkinje koji su u toku sa trenutnim trendovima i tehnologijama. Ako vaš CV izgleda zastarelo i nepraktično, to može dati utisak da niste upoznati sa modernim poslovnim zahtevima.

Fotografija: Pexels