Ne samo reči: kako postići ciljeve promenom svog razmišljanja

Sve o tome kako afirmacije funkcionišu i kako ih pravilno koristiti.

Šta su afirmacije? Afirmacije su posebno sastavljene fraze, čije redovno ponavljanje postavlja u podsvest nove ciljeve. Uprkos naletu ezoterike, afirmacije su prilično efikasna vežba za samorazvoj, pa ih psiholozi često koriste u svojoj praksi.

Cilj je programirati um da veruje u navedeni koncept, jer um ne zna razliku između onoga što je stvarno i onoga što izgleda kao fantazija. Kada gledate film i počnete da se smejete ili plačete, vaš um se saoseća s likovima na ekranu, mada su to samo holivudski trikovi. Postoje i pozitivne i negativne vrste izjava. Na primer, negativne izjave iz detinjstva mogu ostati sa nama u svesnom ili nesvesnom umu, koje onda jačamo tokom života. Ovakvi stavovi mogu postati ozbiljna prepreka uspehu, unutrašnjoj ravnoteži i harmoniji.

Pozitivne izjave sa poverenjem, naprotiv, pomažu ljudima da izvrše značajne pozitivne promene u svom životu.

Kako izgraditi afirmaciju?

Najvažnija stvar u stvaranju afirmacije je pravilno formulisanje reči.

Početnicima može biti teško da izgrade snažnu frazu, izbegnu moguće greške i odlučno ponove svoj cilj. Postoji nekoliko pravila koja treba poštovati.

Afirmacija ne bi trebalo da sadrži negaciju i negativnost. Ako ste odlučni da pronađete dostojnog partnera, ponovite „Ja želim pouzdanog i plemenitog čoveka“, a ne „Više se ne susrećem sa lošim momcima“. Izraz bi trebao biti izgovoren u sadašnjem vremenu, misao bi trebalo steći odlike stvarnosti.

Afirmacije moraju biti jasne. Ne treba koristiti složene ili dvosmislene konstrukcije. Nema pola mere. Izaberite najbolju opciju za sebe.

Samo lične izjave.

Probleme osobe koja vam je bliska neće biti moguće rešiti afirmacijama, ali možete svojim primerom pokazati da to deluje.

Koristite tehnologiju za najbolje rezultate

Na internetu postoji puno palikacija koje vam mogu pomoću. Prvo morate odlučiti šta vas najviše muči. Zatim prođite mali test koji će vam pomoći da odredite smernice u odabranom području. Nakon toga, aplikacije nude mentalne instalacije usmerene samo na vas. Afirmacije su već u skladu sa svim pravilima, jasno su formulisane. “Mentalni mentor” vas podstiče da naporno radite i motiviše vas da se zajedno s njim razvijate, a sposobnost postavljanja podsetnika pomoći će da vežba bude redovnija. Za jači efekat postoje dve vrste vežbi: verbalna pomaže da verujete u snagu vaših misli i reči, a taktilna – da se dublje koncentrišete. Muzički aranžman i prijatne boje pomoći će vam da potpuno uronite u meditativno stanje, pobegnete od gužve, bolje upoznate sebe i efikasno krenete ka svojim ciljevima.