Dobre vesti za srčane bolesnike!

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti među građanima Srbije i godišnje odnesu oko 52 hiljade života. Jedna od bolesti sa najlošijom prognozom je srčana slabost, ozbiljno zdravstveno stanje kada oslabljeni srčani mišić ne snabdeva telo dovoljnom količinom krvi.

Simptomi i znaci srčane slabosti su otežano disanje, umor i otok potkolenica, ali zbog nespecifičnosti simptoma, dijagnoza srčane slabosti se na vreme postavlja samo kod 3 odsto pacijenata. Ova bolest nije prisutna samo kod starije populacije, a u prilog tome govori poražavajuća statistika da će čak jedna od pet osoba starijih od 40 godina razviti srčanu slabost. Život pacijenata sa srčanom slabošću je veoma težak zbog upornih svakodnevnih simptoma koji ih ometaju u normalnom funkcionisanju.

Iako je srčana slabost ozbiljno stanje koje se vremenom progresivno pogoršava, moguće je usporiti prirodni tok bolesti i poboljšati kvalitet života pacijenata uz primenu savremene terapije. Jedna od tih savremenih opcija su lekovi koji pripadaju grupi SGLT2 inhibitora, koji su prvenstveno korišćeni kao lekovi za dijabetes, ali pored efikasne kontrole nivoa šećera u krvi pokazali su vrlo povoljne efekte na srce, pa je odobrena primena ovih lekova i u lečenju srčane slabosti.

Po preporukama Evropskog Udruženja Kardiologa, 2021. godine SGLT2 inhibitori trebalo bi da budu prva linija terapije u lečenju pacijenata sa srčanom slabošću. Ovi savremeni lekovi kod pacijenata sa srčanom slabošću dovode ne samo do poboljšanja simptoma i značajnog smanjenja prijema u bolnicu zbog pogoršanja srčane slabosti, već i do smanjenja smrtnosti. Zbog svih povoljnih efekata, odlične bezbednosti kao i jednostavnosti pri kombinovanju sa ostalim terapijama za srčanu slabost, vrlo je važno da pacijenti  što ranije dobiju ovu savremenu terapiju.

Nedavno je RFZO učinio veliki korak za pacijente sa srčanom slabošću u Srbiji, stavljajući na A listu lekova, savremeni lek koji pripada grupi ARNI. Ulaskom i SGLT2 inhibitora na listu lekova pacijenti u Srbiji imali bi priliku da se leče u skladu sa najsavremenijim preporukama, uz mogućnost značajnog poboljšanja kvaliteta života, kao i njegovog produženja.

Za poboljšanje poražavajuće statistike i uspešno lečenje srčane slabosti od velike je važnosti neprestano podizanje svesti javnosti o ovoj bolesti, kao i da su rana dijagnostika, dostupnost savremene terapije svima, uz praktikovanje zdravih životnih navika ključne za zdravlje svakog građanina Srbije.

Upravo sa ciljem da podigne svest javnosti o ovom problemu, kompanija AstraZeneca sprovela je krativan projekat na Velikim stepenicama u Beogradu. Motivacione poruke na stepenicama imaju za cilj da brojne prolaznike podsete da obrate pažnju na osećaj koji penjanje uz stepenice izaziva u njihovom telu, jer su pravovremena dijagnostika i prevencija ključni koraci kada je u pitanju srčana slabost.

Tekst: Promo 

Fotografije: Miljan Perović, Pexels