Lifestyle

Mere koje možete preuzeti u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha – već danas!

Da li ste znali da je Beograd jedan od najzagađenijih gradova sveta?!

Kako bi ova, veoma ozbiljna, informacija doprela i osvestila apsolutnog svakog građanina našeg glavnog grada – i šire, pokret za zaštitu prirodne sredine “Kreni-poreni”, krajem 2021. godine započeo je kampanju “Pamučna pluća”.

Na interaktivnom bilbordu postavljana su platnena pluća u koja su mali ventilatori usisavali vazduh koji građani svakodnevno udišu. Nažalost, pamuk, koji je pratio nivo zagađenja vazduha – ubrzo je promenio čisto belu boju i postao taman…

Urbanizacija naselja, velika gustina naseljenosti i ekonomske aktivnosti glavni su emiteri  PM 10 i(ili) PM 2.5 čestica, čija visoka koncentracija uzrokuje prekomerno zagađenje vazduha.

Kako to utiče na sve nas?

Tako što udišemo vazduh pun toksičnih i opasnih kontaminanata. Milioni ljudi umiru svake godine zbog različitih problema vezano za zagađenje. Međutim, ovu zastrašujuću činjenicu upravo mi, kao pojedinci, možemo promeniti, tako što ćemo preduzeti mere za borbu protiv zagađenja vazduha.

Kako svaki pojedinac može pomoći?

 • Koristite javni prevoz, ili pokušajte da idete pešice do posla.
 • Isključite električne uređaje/svetla onda kada ih ne koristite
 • Koristite punjive baterije umesto baterija za jednokratnu upotrebu
 • Ograničite upotrebu plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu
 • Za sušenje odeće koristite žicu za sušenje, jer su mašine za sušenje veša poznate po tome što troše previše energije
 • Koristite proizvode koji se mogu reciklirati
 • Pomozite u obnovi drveća, vitalnog izvora kiseonika!

Botanička bašta, koja je deo je naše kulturne baštine, i izvor čistog kiseonika u samom srcu grada, pošumiće 1 hektar zemlje i dodatno ozeleniti naš životni prostor. Kako doprineti? Do 31. maja kupite bilo koji Libresse ili Zewa proizvod u bilo kojoj Idea, Roda ili Mercator prodavnici, i 20 dinara od svakog prodatog proizvoda biće odvojeno za obnovu “Jevremovca”.

Koji Libresse ili Zewa proizvod vi birate već danas?

 

English here:

Did you know that Belgrade is one of the most polluted cities in the world?!

In order for this, very serious, information to reach and raise awareness of absolutely every citizen of our capital – and beyond, the environmental movement “Kreni-poreni” started the campaign “Cotton lungs” at the end of 2021.

An installation in the shape of a lungs covered with cotton fabric, in which were small fans – which draw in the air in the way that people breathe it into the lungs, was placed on the interactive billboard. Unfortunately, the cotton lungs soon changed pure white color and became dark…

Urbanization of settlements, high population density and economic activities are the main emitters of PM 10 and/or PM 2.5 particles. Both of these can cause all types of health issues, with the smaller particles being the most lethal due to their ability to penetrate deep within the lung tissue and enter the bloodstream.

How does it affect us all?

By breathing air full of toxic and dangerous contaminants. Millions of people die every year due to various problems related to pollution. However, we, as individuals, can change this frightening fact by taking measures to combat air pollution.

How can you help?

 • Use public transportation, or try to walk to work.
 • Turn off electrical appliances/lights when not in use
 • Use rechargeable batteries instead of disposable batteries
 • Limit the use of plastic bags
 • Use products that can be recycled
 • Help plant new trees – a vital source of oxygen!

The Botanical garden, which is part of our cultural heritage and a source of pure oxygen in the very heart of Belgrade, will reforest 1 hectare of land and additionally green our living space. How to contribute? Until May 31, buy any Libresse or Zewa product in any Idea, Roda or Mercator store, and 20 dinars from each sold product will be set aside for the renovation of “Jevremovac”.

Which Libresse or Zewa product you choose today?

 

Foto: Unsplash, Promo