Zato što si nam važna: Održano predavanje o aktuelnostima iz oblasti karcinoma dojke

Udruženje Ženski centar Milica organizovalo je radni ručak za medije pod sloganom Zato što si nam važna, na kome je bilo reči o aktuelnim temama iz oblasti preventive i inovativnih terapija u lečenju pacijenata obolelih od karcinoma dojke.

– Jedan od načina da se sačuvaju životi žena i smanji stopa smrtnosti od raka dojke u Srbiji, po kojoj smo na prvom mestu u Evropi, jeste bolja organizovanost skrininga, kao i jednak pristup dijagnostici i lečenju inovativnim terapijama svakoj ženi u Srbiji bez obzira na socijalni status ili mesto boravka. Gde i kako živiš, ne sme nikako da utiče na to da rak preživiš. Borba protiv raka dojke mora biti nacionalni prioritet koji će uključiti čitavu zajednicu i mobilisati sve raspoložive materijalne i stručne kapacitete. Tekuća godina je izuzetno važna za nas, uspeli smo da se izborimo da na listu RFZO-a budu uvršćene dve inovativne terapije za adjuvantno lečenje ranog HER2 pozitivnog  kao i HR pozitivnog, HER2 negativnog metastatskog raka dojke. Fantastični rezultati kliničkih ispitivanja novih inovativnih terapija u lečenju raka dojke, podigli su na noge stručnu javnost a nama, predstavnicima pacijenata, zadali novi cilj kome težimo u narednom periodu, izjavila je Vesna Bodžić, predsednica udruženja Ženski centar Milica.

Dr Marijana Milović Kovačević, medikalni onkolog na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, govoreći o terapijskim opcijama dostupnim za lečenje karcinoma dojke, izjavila je: “Konvencionalne terapije sa kojima smo svi upoznati, a koje se koriste za lečenje karcinoma dojke, kao što su zračenje i hemioterapija, dobro su nam poslužile u našoj borbi protiv maligne bolesti. Godina 2022. donela je značajan pomak u lečenju ranog HER2 pozitivnog, kao i metastatskog hormon-receptor pozitivnog HER2 negativnog karcinoma dojke, koji predstavljaju oko 70 odsto od ukupnog broja svih podtipova metastatskog karcinoma dojke. Danas je prva strategija lečenja ovih podtipova karcinoma dojke, ciljana, usmerena terapija, selektivna prema tumorskim ćelijama, što sledstveno dovodi do značajno boljeg kvaliteta života naših pacijentkinja uz istovremeno jasan pozitivan uticaj na prolongirano preživljavanje, uz zadovoljavajući bezbednosni profil, a uz značajno odlaganje potrebe za hemioterapijskim lečenjem.”

 – Zahvaljujući napretku medicine i nauke poslednjih 40 godina idenifikovani su mnogi faktori rizika za nastanak karcinoma dojke, na koje se može uticati. Međutim, do istinskog napretka u izlečenju je došlo pre svega zahvaljujući unapređenju radioloških metoda za preciznu i ranu dijagnozu raka dojke, kao i činjenici da su otkriveni različiti biološki podtipovi karcinoma dojke i da je prema tome razvijena inovativna terapija za svaki podtip. Danas, ukoliko se otkrije na vreme, procenat izlečenja karcinoma dojke je gotovo 99 odsto, izjavila je Dr Gorana Matovina-Brko, internista-onkolog iz Instituta za onkologiju Vojvodine i dodala da sve žene treba da imaju jednako pravo na ranu, tačnu i brzu dijagnozu, kao i najbolju dostupnu terapiju za rani karcinom dojke, jer to predstavlja uslov za izlečenje ove bolesti.

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” u Srbiji se godišnje rak dojke otkrije kod 4.300 žena, a preko 1.600 žena umre od ove bolesti. Takođe, u našoj zemlji se godišnje dijagnostikuje oko 400 uznapredovalih karcinoma dojke, dok se oko 1500 žena različite starosne dobi godišnje leči od uznapredovalih karcinoma. Svim ovim ženama potrebna je odgovarajuća terapija.

Događaj je podržala kompanija Novartis.

Tekst: Promo 

Fotografije: Promo