Znaci koji ukazuju na vaše loše ponašanje u ulozi roditelja

Da li takvo nešto poput – lošeg roditeljstva – zaista postoji? Čini se da je to nešto u šta većina roditelja odbija da poveruje.

Nažalost, loše roditeljstvo je i više nego stvarno i prisutno. Roditelji se ponekad prepuste lošem roditeljstvu, nesvesni štetnog efekta koji ono može da ima na dete. Iako nenamerno, šteta je ona koja je vidljiva i koja ako se ne popravi, može biti trajna. Ako se pitate da li su vaši roditeljski nastupi ispravni, u redovima koji slede otkrivamo vam znake koji ukazuju na to da se vaše ponašanje smatra lošim roditeljstvom.