Definicija ljubavi – Coco Crush kolekcija nakita

Ljubav živi po sopstvenim pravilima.

U ljubavi ne uspevamo zahvaljuči onome što učinimo, već po onome što osećamo. Kao i u životu, instinkt je glavna reč kada je u pitanju pronalazak onoga što volimo.

Slušati sebe. Kreirati nešto novo. Stvaranje novih stvari u sadašnjosti znači i zaboraviti šta ste naučili u prošlosti. U tome leži sva sloboda i nema ljubavi bez toga.

Idite svojim putem i izaberite svoj stil. Ovaj rečnik ljubavi nije pouka o stilu, već lekcija po vašem izboru. Ne vokabular koji treba savladati, već jezik koji treba izmisliti. Skupite, kombinujte, dodajte, oduzmite.

Kada odaberete prsten, model minđuša, narukvicu ili privezak, kreirate jezik koji govori za vas. A svaki stil nošenja COCO CRUSH je neumoran način da kažete ko ste. To je odanost između slobodnog duha i čitavog nagona. Ljubav započinje samoljubljem.

“Ljubav je priča koja počinje sa vama.” Ovo je priča o primamljivosti koja počinje buntovnim rečima Coco Chanel: „Nije me briga šta mislite o meni. Uopšte ne mislim o vama.”

COCO CRUSH je dokaz te ljubavi.